Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest CARENABIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa KRS: 0000973350 NIP: 525290888, REGON: 2209848900000, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;

 1. Z Administratorem możesz skontaktować się;
 • pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • e-mailem: kontakt@carenabis.pl 
 • telefonicznie: 516 420 616

 

DANE OSOBOWE

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania lub innego miejsca pobytu, PESEL, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące zdrowia oraz inne dane określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych – w tym rejestracją pacjenta, prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 • w celu realizacji umowy o wykonanie usługi zawartej w Administratorem – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b  RODO;
 • w celu ochrony przed roszczeniami oraz w celu dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO;
 • w celach marketingowych oraz innych niewymienionych w lit. a i b – na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z usług świadczonych przez Administratora. 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z poszanowaniem poufności tych danych. Twoje dane mogą być przekazane:

 • osobom i podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na zlecenie Administratora (np. innym podmiotom leczniczym w celu  kontynuacji leczenia, wykonania zleconych badań lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych);
 • Ministrowi Zdrowia jako administratorowi danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej w ramach Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe i teleinformatyczne na rzecz Administratora (np. dostawcy oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dostawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe);
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzenia i obsługi systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia zdrowotne;
 • osobom upoważnionym przez Ciebie do zasięgania informacji o Twoim stanie zdrowia lub dostępu do dokumentacji medycznej;
 • ubezpieczycielom w przypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe i archiwizacji na rzecz Administratora;
 • organom władzy publicznej i innym organom w zakresie ich ustawowych uprawnień.

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonych Ci świadczeń.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej będziemy przechowywali przez niezbędny okres jej przechowywania wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych przetwarzane w ramach Twojej dokumentacji medycznej musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, będziemy dane te przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, lub gdy z innych przyczyn przetwarzanie tych danych stanie się zbędne.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie dotyczą danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. danych przetwarzanych w celach zdrowotnych, związanych z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Na stronie www.carenabis.pl wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe cookies stałe przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies wykorzystujemy za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić akceptując komunikat o plikach cookies, który wyświetla się w trakcie Twojej pierwszej wizyty na stronie internetowej.  W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z ze strony internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz obsługi procesu składania i realizacji zamówień. Wykorzystujmy również cookies podmiotów trzecich: Google Analytics (w celach statystycznych oraz związanych z optymalizacją strony internetowej), Google Adwords (w celach promocyjnych i reklamowych); serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram LinkedIn (w celach promocji oraz obsługi procesu składania i realizacji zamówień za pośrednictwem ww. serwisów społecznościowych).

Każdy Użytkownik lub Odwiedzający może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

 

WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na stronie www.carenabis.pl używane są wtyczki serwisów społecznościowych: 

 • Facebook, 
 • Instagram, 
 • YouTube.

Wyświetlając stronę, Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych, dzięki czemu otrzymają oni informację o wyświetleniu strony wraz z Twoim adresem IP. Szczegółowe informacje o celu, zakresie i zasadach przetwarzania danych przez ww. serwisy znajdziesz w politykach prywatności ich administratorów. 

 

LOGI SERWERA

Korzystając z naszej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest strona www.carenabis.pl. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, którego używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.carenabis.pl i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.